Zaštita podataka

Zaštita podataka

Zaštita podataka
01.01.2022 …

Zaštita podataka
01.01.2022

Hvala vam na interesu za našu tvrtku. U načelu se web stranica može koristiti bez davanja osobnih podataka. Međutim, ako ispitanik želi koristiti posebne usluge naše tvrtke putem naše web stranice, možda će biti potrebno obrađivati osobne podatke. Ako je obrada osobnih podataka nužna, a za takvu obradu ne postoji zakonska osnova, u pravilu dobivamo privolu dotične osobe.
Obrada osobnih podataka, na primjer ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj dotične osobe, uvijek se provodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i u skladu s propisima o zaštiti podataka specifičnih za državu koji se primjenjuju na nas. Ovom Izjavom o zaštiti podataka naša tvrtka želi informirati javnost o vrsti, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, subjekti podataka su obaviješteni o svojim pravima putem ove izjave o zaštiti podataka.
Kao voditelj obrade, proveli smo brojne tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali najpotpuniju moguću zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju putem ove web stranice. Ipak, internetski prijenos podataka općenito može imati sigurnosne nedostatke, tako da se ne može jamčiti apsolutna zaštita. Iz tog razloga, svaka dotična osoba može nam slobodno prenijeti osobne podatke na alternativne načine, na primjer telefonom.

Definicije
Izjava o zaštiti podataka temelji se na terminima koje je europski zakonodavac koristio za direktive i propise kada je donesena Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti laka za čitanje i razumijevanje za javnost, kao i za naše klijente i poslovne partnere. Kako bismo to osigurali, željeli bismo unaprijed objasniti korištenu terminologiju.
U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo sljedeće pojmove:

• a) Osobni podaci
Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (u daljnjem tekstu "subjekt podataka"). Fizičkom osobom smatra se da se može identificirati koja je izravno ili neizravno, posebno putem dodjele identifikatora kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili jedna ili više posebnih značajki koje izražavaju fizički, fiziološki, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili društveni identitet ove fizičke osobe.

• b) Subjekt podataka
Ispitanik je svaka fizička osoba koja se identificira ili se može identificirati čije osobne podatke obrađuje osoba odgovorna za obradu.

• c) Obrada
Obrada je svaki proces koji se provodi uz ili bez pomoći automatiziranih postupaka ili bilo kojeg takvog niza procesa u vezi s osobnim podacima kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, naručivanje, pohrana, prilagodba ili promjena, čitanje, ispitivanje, korištenje, otkrivanje putem prijenos, distribucija ili bilo koji drugi oblik pružanja, usporedbe ili povezivanja, ograničenja, brisanja ili uništavanja.

• d) Ograničenje obrade
Ograničenje obrade je označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove buduće obrade.

• e) Profiliranje
Profiliranje je svaka vrsta automatizirane obrade osobnih podataka koja se sastoji od korištenja tih osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebice aspekata koji se odnose na radnu uspješnost, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobnu analizu ili predviđanje preferencija, interesa , pouzdanost, ponašanje, boravište ili preseljenje ove fizičke osobe.

• f) Pseudonimizacija
Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu dodijeliti određenom nositelju podataka bez upotrebe dodatnih informacija, pod uvjetom da se te dodatne informacije pohranjuju zasebno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama koje osiguravaju da se osobni podaci ne mogu dodijeliti identificiranoj ili identificiranoj fizičkoj osobi.

• g) Kontrolor
Odgovorna osoba ili osoba odgovorna za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo, ustanova ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima odlučuje o svrsi i načinu obrade osobnih podataka. Ako su svrhe i sredstva ove obrade određene pravom Unije ili pravom država članica, odgovorna osoba ili posebni kriteriji za njezino imenovanje mogu se odrediti u skladu s pravom Unije ili pravom država članica.

• h) Procesori
Obrađivač je fizička ili pravna osoba, tijelo, ustanova ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime odgovorne osobe.

• i) Primatelj
Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo, ustanova ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, bez obzira radi li se o trećoj osobi ili ne. Međutim, tijela koja mogu primiti osobne podatke u sklopu posebne istrage u skladu s pravom Unije ili pravom država članica ne smatraju se primateljima.

• j) Treća strana
Treća strana je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili tijelo osim dotične osobe, odgovorne osobe, obrađivača i osoba koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom odgovornošću odgovorne osobe ili izvršitelja obrade. .

• k) Pristanak
Privola je svaka dobrovoljna, informirana i nedvosmislena izjava o namjeri koju je dotična osoba dala za konkretan slučaj u obliku izjave ili druge nedvosmislene potvrdne radnje kojom dotična osoba pokazuje da pristaje na obradu svojih osobnih podataka.

Ime i adresa osobe odgovorne za obradu
Odgovorna osoba u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi prirode zaštite podataka je:

Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko
Adresse: Zum Alten Hofgarten 21,
94405 Landau an der Isar
Deutschland
Web: www.Psycholog.Bayern
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: +49 178 110 3745

Kolačići / pohrana sesije / lokalna pohrana
Neke od web stranica koriste takozvane kolačiće, pohrana sesije / lokalna pohrana. To služi da našu ponudu učinimo korisnijom, učinkovitijom i sigurnijom. Pohrana sesije i lokalna pohrana tehnologija je koju vaš preglednik koristi za spremanje podataka na vaše računalo ili mobilni uređaj. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju i spremaju na računalni sustav putem internetskog preglednika. Korištenje kolačića, pohrana sesije i lokalna pohrana možete spriječiti tako da u skladu s tim postavite svoj preglednik.
Brojne web stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jedinstveni identifikator za kolačić. Sastoji se od niza znakova putem kojih se web stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To omogućuje posjećenim web stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačni preglednik dotične osobe od drugih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati putem jedinstvenog ID-a kolačića.
Korištenjem kolačića, korisnici ove web stranice mogu pružati usluge prilagođenije korisnicima koje ne bi bile moguće bez podešavanja kolačića.
Korištenjem kolačića, informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati u interesu korisnika. Kao što je već spomenuto, kolačići nam omogućuju prepoznavanje korisnika naše web stranice. Svrha ovog priznanja je olakšati korisnicima korištenje naše web stranice. Primjerice, korisnik web stranice koja koristi kolačiće ne mora ponovno unositi svoje pristupne podatke svaki put kada posjeti web stranicu, jer to čine web stranica i kolačić pohranjen na računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice u internetskoj trgovini. Internet trgovina koristi kolačić kako bi zapamtila artikle koje je kupac stavio u virtualnu košaricu.
Dotična osoba može spriječiti postavljanje kolačića od strane naše web stranice u bilo kojem trenutku pomoću odgovarajuće postavke u korištenom internetskom pregledniku i na taj način trajno prigovoriti postavljanju kolačića. Nadalje, kolačići koji su već postavljeni mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim uobičajenim internetskim preglednicima. Ako dotična osoba deaktivira postavku kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije naše web stranice možda neće biti u potpunosti iskoristive.

Prikupljanje općih podataka i informacija
Internetska stranica prikuplja niz općih podataka i informacija svaki put kada ispitanik ili automatizirani sustav pristupi web stranici. Ovi opći podaci i informacije pohranjeni su u zapisničkim datotekama poslužitelja. (1) korištene vrste i verzije preglednika, (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav, (3) web mjesto s koje pristupni sustav dolazi do naše web stranice (tzv. referrer), (4) podweb-stranice koje kojima se pristupa putem pristupnog sustava na našoj web stranici može se kontrolirati, (5) datum i vrijeme pristupa web stranici, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa), (7) davatelj internetskih usluga sustava za pristup i (8) druge slične podatke i informacije,
Pri korištenju ovih općih podataka i informacija ne mogu se donijeti zaključci o subjektu podataka. Umjesto toga, ove su informacije potrebne za (1) ispravnu isporuku sadržaja naše web stranice, (2) optimiziranje sadržaja naše web stranice i oglašavanja za nju, (3) osiguravanje dugoročne funkcionalnosti naših sustava informacijske tehnologije i tehnologije naše web stranice i ( 4) da tijelima za provođenje zakona pružimo informacije potrebne za provođenje zakona u slučaju cyber napada. Ove anonimno prikupljene podatke i informacije stoga ocjenjujemo s jedne strane statistički, a također i s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka u našoj tvrtki, kako bismo u konačnici osigurali optimalnu razinu zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci u log datotekama poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje je dao ispitanik.

Registracija na našoj web stranici
Ispitanik ima mogućnost registracije na web stranici voditelja obrade pružanjem osobnih podataka. Koji osobni podaci se prenose osobi odgovornoj za obradu proizlaze iz odgovarajuće maske za unos koja se koristi za registraciju. Osobni podaci koje unese nositelj podataka prikupljaju se i pohranjuju isključivo za internu upotrebu od strane osobe odgovorne za obradu i za vlastite potrebe. Osoba odgovorna za obradu može dogovoriti da se podaci proslijede jednom ili više obrađivača, na primjer davatelju paketnih usluga, koji će također koristiti osobne podatke isključivo za internu upotrebu,
Registracijom na web stranici osobe odgovorne za obradu također se pohranjuju IP adresa koju je davatelj internetskih usluga (ISP) dodijelio dotičnoj osobi, datum i vrijeme registracije. Ti se podaci pohranjuju uz pozadinu da je to jedini način da spriječimo zlouporabu naših usluga i, ako je potrebno, omogućimo istragu kaznenih djela. U tom smislu, pohrana ovih podataka je neophodna kako bi se zaštitila osoba odgovorna za obradu. Ovi se podaci općenito ne prosljeđuju trećim stranama osim ako postoji zakonska obveza da ih se prosljeđuje ili ako se koriste za kazneni progon.
Registracija nositelja podataka uz dobrovoljno davanje osobnih podataka omogućuje voditelju obrade da ispitaniku ponudi sadržaj ili usluge koje se, zbog prirode stvari, mogu ponuditi samo registriranim korisnicima. Registrirane osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene prilikom registracije ili ih u potpunosti izbrisati iz baze podataka osobe odgovorne za obradu.
Osoba odgovorna za obradu dat će svakoj zainteresiranoj osobi informacije o tome koji se osobni podaci pohranjuju o dotičnoj osobi u bilo kojem trenutku na zahtjev. Nadalje, osoba odgovorna za obradu ispravlja ili briše osobne podatke na zahtjev ili savjet dotične osobe, pod uvjetom da ne postoje zakonski zahtjevi za čuvanje. Cjelokupni zaposlenici osobe odgovorne za obradu dostupni su subjektu podataka kao kontakt osobe u ovom kontekstu.

Mogućnost kontakta putem web stranice
Zbog zakonske regulative, web stranica sadrži informacije koje omogućuju brzi elektronički kontakt s našom tvrtkom i izravnu komunikaciju s nama, što uključuje i opću adresu za tzv. elektroničku poštu (e-mail adresu). Ako ispitanik kontaktira osobu odgovornu za obradu putem e-pošte ili obrasca za kontakt, osobni podaci koje je subjekt podataka prenio bit će automatski spremljeni. Takvi osobni podaci koje nositelj podataka na dobrovoljnoj osnovi prenosi osobi odgovornoj za obradu pohranjuju se za potrebe obrade ili kontaktiranja ispitanika. Ovi osobni podaci se ne prosljeđuju trećim stranama.

Funkcija komentara na blogu na web stranici
Korisnicima nudimo mogućnost ostavljanja pojedinačnih komentara na pojedinačne blog postove na blogu koji se nalazi na web stranici kontrolora. Blog je web stranica koja je obično otvorena za javnost i na kojoj jedna ili više osoba, zvanih blogeri ili web blogeri, mogu objavljivati članke ili zapisivati misli u takozvane blog postove. Treće strane obično mogu komentirati postove na blogu.
Ako dotična osoba ostavi komentar na blogu objavljenom na ovoj web stranici, osim komentara koje je ostavila dotična osoba, pohranjuju se i objavljuju podaci o vremenu upisa komentara i korisničkom imenu (pseudonimu) koje je dotična osoba odabrala. Osim toga, bilježi se i IP adresa koju je dodijelio davatelj internetskih usluga (ISP) dotične osobe. IP adresa se pohranjuje iz sigurnosnih razloga iu slučaju da dotična osoba prekrši prava trećih osoba slanjem komentara ili objavom nezakonitog sadržaja. Pohrana ovih osobnih podataka stoga je u vlastitom interesu osobe odgovorne za obradu, kako bi se u slučaju kršenja zakona mogla opravdati.

Gravatar
Za komentare se koristi usluga Gravatar iz Automattica. Gravatar uspoređuje vašu email adresu i - ako ste tamo registrirani - prikazuje vašu sliku avatara pored komentara. Ako niste registrirani, slika se neće prikazati. Treba napomenuti da se svi registrirani korisnici WordPressa također automatski registriraju na Gravatar. Detalji o Gravataru: https://de.gravatar.com

Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka
Osoba odgovorna za obradu obrađuje i pohranjuje osobne podatke ispitanika samo onoliko vremena koliko je potrebno za postizanje svrhe pohrane ili ako je to određeno europskim direktivama i propisima ili drugim zakonodavcem u zakonima ili propisima, koje dostavljena osoba odgovorna za obradu kojoj je predmet.
Ako svrha pohrane više ne vrijedi ili ako istekne razdoblje pohrane propisano europskim direktivama i propisima ili drugim nadležnim zakonodavcem, osobni podaci će biti rutinski blokirani ili izbrisani u skladu sa zakonskim odredbama.

Prava ispitanika

• a) Pravo na potvrdu
Svaka dotična osoba ima pravo koje daje europska direktiva i donositelj propisa da od osobe odgovorne za obradu zatraži potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na nju odnose. Ako dotična osoba želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, u bilo kojem trenutku može kontaktirati zaposlenika osobe odgovorne za obradu.

• b) Pravo na informaciju
Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo koje mu daje europska direktiva i regulator da u bilo kojem trenutku dobije besplatne informacije o osobnim podacima koji se o njoj pohranjuju i kopiju tih podataka od osobe odgovorne za obradu. Nadalje, europske direktive i propisi dopuštaju ispitaniku pristup sljedećim informacijama:
o svrhe obrade
o kategorije osobnih podataka koji se obrađuju
o Primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili se još uvijek otkrivaju, posebno primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
o ako je moguće, planirano trajanje za koje će se osobni podaci čuvati ili, ako to nije moguće, kriterije za određivanje tog trajanja
o postojanje prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka koji se tiču vas ili na ograničavanje obrade od strane odgovorne osobe ili pravo na prigovor na ovu obradu
o pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
o ako se osobni podaci ne prikupljaju od nositelja podataka: Sve dostupne informacije o podrijetlu podataka
o postojanje automatiziranog donošenja odluka uključujući profiliranje u skladu s člankom 22. (1) i (4) GDPR-a i - barem u ovim slučajevima - smislene informacije o uključenoj logici i opsegu i namjeravanim učincima takve obrade za ispitanika
Nadalje, ispitanik ima pravo na informaciju o tome jesu li osobni podaci proslijeđeni trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. Ako je to slučaj, ispitanik također ima pravo primiti informacije o odgovarajućim jamstvima u vezi s prijenosom.
Ako dotična osoba želi iskoristiti ovo pravo na informacije, može se u bilo kojem trenutku obratiti zaposleniku osobe odgovorne za obradu.

• c) Pravo na ispravak
Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo dano europskim direktivama i propisima zahtijevati hitan ispravak netočnih osobnih podataka koji se na nju odnose. Nadalje, nositelj podataka ima pravo, uzimajući u obzir svrhe obrade, zahtijevati dopunu nepotpunih osobnih podataka - uključujući i putem dopunske izjave.
Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, on ili ona mogu kontaktirati zaposlenika osobe odgovorne za obradu u bilo kojem trenutku.

• d) Pravo na brisanje (pravo na zaborav)
Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo dodijeljeno europskim direktivama i donositeljem propisa zahtijevati da odgovorna osoba odmah izbriše osobne podatke koji se na nju odnose, pod uvjetom da je jedan od sljedećih razloga primjenjiv i ukoliko obrada nije potrebna :
o Osobni podaci su prikupljeni ili na drugi način obrađeni u svrhe za koje više nisu potrebni.
o Ispitanik opoziva svoj pristanak na kojem se temeljila obrada u skladu s člankom 6. stavkom 1. (a) GDPR-a ili člankom 9. stavkom 2. (a) GDPR-a, te ne postoji druga pravna osnova za obradu.
o Ispitanik prigovara obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i nema važnih legitimnih razloga za obradu ili se ispitanik protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a a.
o Osobni podaci obrađeni su nezakonito.
o Brisanje osobnih podataka potrebno je za ispunjenje pravne obveze prema pravu Unije ili zakonima država članica kojima podliježe odgovorna osoba.
o Osobni podaci prikupljeni su u vezi s uslugama informacijskog društva koje se nude u skladu s člankom 8. stavkom 1. GDPR-a.
Ako je jedan od gore navedenih razloga primjenjiv i ispitanik želi da se pohranjeni osobni podaci izbrišu, on ili ona u bilo kojem trenutku može kontaktirati zaposlenika osobe odgovorne za obradu. Zaposlenik će se pobrinuti da se zahtjev za brisanje odmah udovolji.
Ako su osobni podaci objavljeni i naša je tvrtka, kao odgovorna osoba, dužna izbrisati osobne podatke u skladu s člankom 17. stavkom 1. GDPR-a, poduzet ćemo odgovarajuće mjere, uključujući tehničke mjere, uzimajući u obzir dostupne tehnologiju i troškove implementacije kako bi se informirali voditelji obrade podataka koji obrađuju objavljene osobne podatke da je ispitanik zatražio brisanje svih veza na ove osobne podatke ili kopija ili replikacije tih osobnih podataka od tih drugih voditelja obrade podataka, u mjeri u kojoj obrada nije obavljena je potrebna. Zaposlenik će urediti potrebno u pojedinačnim slučajevima.

• e) Pravo na ograničenje obrade
Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo, koje je odobrio europski zakonodavac direktiva i propisa, zahtijevati od voditelja obrade da ograniči obradu ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
o Ispravnost osobnih podataka osporava se od strane nositelja podataka na vrijeme koje odgovornoj osobi omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka.
o Obrada je protuzakonita, dotična osoba odbija brisanje osobnih podataka i umjesto toga traži da se ograniči korištenje osobnih podataka.
o Odgovorna osoba više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ispitaniku su potrebni za potvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
o Dotična osoba je uložila prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i još nije utvrđeno jesu li legitimni razlozi odgovorne osobe veći od onih dotične osobe.
Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, a ispitanik želi zatražiti ograničenje osobnih podataka koji se pohranjuju, on ili ona u bilo kojem trenutku može kontaktirati zaposlenika osobe odgovorne za obradu. Zaposlenik će organizirati ograničenje obrade.

• f) Pravo na prenosivost podataka
Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac direktiva i propisa da primi osobne podatke koji se na nju odnose, a koje je dotična osoba dala odgovornoj osobi, u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku. format. Također imate pravo prenijeti ove podatke drugoj odgovornoj osobi nesmetano od strane odgovorne osobe kojoj su osobni podaci dostavljeni, pod uvjetom da se obrada temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavkom 1. dopisom GDPR-a ili čl. 9. st. 2. slovo a DS-GVO ili na ugovor prema članku 6. stavak 1. slovo b DS-GVO i obrada se provodi automatiziranim postupcima,
Nadalje, kada ostvaruje svoje pravo na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. stavkom 1. GDPR-a, ispitanik ima pravo da se osobni podaci prenesu izravno s jedne odgovorne osobe na drugu, u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo i ako je to moguće. ne utječu na prava i slobode drugih osoba.
Ispitanik nas može kontaktirati u bilo kojem trenutku kako bi ostvario pravo na prenosivost podataka.

• g) Pravo na prigovor
Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo dano od strane europskog zakonodavca direktiva i propisa da u bilo kojem trenutku prigovori na obradu osobnih podataka koji se na nju odnose na temelju članka 6. stavka 1. slova e ili f DS- GVO se odvija, prigovoriti. To se također odnosi na profiliranje temeljeno na ovim odredbama.
U slučaju prigovora, više nećemo obrađivati osobne podatke osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadmašuju interese, prava i slobode ispitanika, ili obrada služi za polaganje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
Ako obrađujemo osobne podatke za obavljanje izravne pošte, ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka u svrhu takvog oglašavanja. To se također odnosi na profiliranje ukoliko je povezano s takvom izravnom poštom. Ako se ispitanik usprotivi obradi u svrhe izravnog marketinga, više nećemo obrađivati osobne podatke u te svrhe.
Osim toga, ispitanik ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu posebnu situaciju, prigovoriti obradi osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju u svrhe znanstvenih ili povijesnih istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89 ( 1) GDPR osim ako je takva obrada neophodna za ispunjavanje zadaće od javnog interesa.
Kako bi ostvario pravo na prigovor, ispitanik može izravno kontaktirati bilo kojeg zaposlenika. Ispitanik također može, u vezi s korištenjem usluga informacijskog društva, neovisno o Direktivi 2002/58 / EZ, iskoristiti svoje pravo na prigovor putem automatiziranih postupaka u kojima se koriste tehničke specifikacije.

• h) Automatizirane odluke u pojedinačnim slučajevima uključujući profiliranje
Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo dano od strane europskog zakonodavca direktiva i propisa da ne bude podvrgnuta odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi - uključujući profiliranje - koja ima pravne učinke na nju ili na sličan način značajno utječe na nju, ako odluka (1) nije potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i odgovorne osobe, ili (2) temeljena na zakonskim odredbama Unije ili država članica kojima je odgovorna osoba podvrgnuta,je dopušteno i ove zakonske odredbe sadrže odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda kao i legitimnih interesa ispitanika ili (3) se odvija uz izričit pristanak ispitanika.
Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i odgovorne osobe, ili (2) donesena uz izričit pristanak ispitanika, poduzet ćemo odgovarajuće mjere za zaštitu prava i slobode i legitimni interesi za zaštitu ispitanika, uključujući barem pravo na intervenciju osobe od strane odgovorne osobe, na iznošenje vlastitog stajališta i osporavanje odluke.
Ako dotična osoba želi ostvariti prava u vezi s automatiziranim odlukama, u bilo kojem trenutku može kontaktirati zaposlenika osobe odgovorne za obradu.

• i) Pravo na povlačenje privole prema zakonu o zaštiti podataka
Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac direktiva i propisa da u bilo kojem trenutku opozove privolu za obradu osobnih podataka.
Ako dotična osoba želi ostvariti svoje pravo na povlačenje privole, u bilo kojem trenutku može kontaktirati zaposlenika osobe odgovorne za obradu.

Pravna osnova za obradu
Članak 6. Ilit. GDPR služi našoj tvrtki kao pravni temelj za postupke obrade za koje dobivamo privolu za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za ispunjenje ugovora u kojem je ispitanik stranka, kao što je slučaj, na primjer, s postupcima obrade koji su potrebni za isporuku robe ili pružanje drugih usluga ili naknadu, obrada se temelji na čl. 6 Ilit. b GDPR. Isto se odnosi i na takve postupke obrade koji su potrebni za provođenje predugovornih mjera, na primjer u slučajevima upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako naša tvrtka podliježe zakonskoj obvezi koja zahtijeva obradu osobnih podataka, na primjer radi ispunjavanja poreznih obveza, obrada se temelji na članku 6. Ilit. c GDPR. U rijetkim slučajevima može biti potrebno obrađivati osobne podatke kako bi se zaštitili vitalni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj naše tvrtke ozlijeđen, a njegovo ime, dob, podatke o zdravstvenom osiguranju ili druge važne informacije tada bi morali proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na članku 6. Ilit. d temelji se na GDPR-u. obrada se temelji na članku 6. Ilit. c GDPR. U rijetkim slučajevima može biti potrebno obrađivati osobne podatke kako bi se zaštitili vitalni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj naše tvrtke ozlijeđen, a njegovo ime, dob, podatke o zdravstvenom osiguranju ili druge važne informacije tada bi morali proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na članku 6. Ilit. d temelji se na GDPR-u. obrada se temelji na članku 6. Ilit. c GDPR. U rijetkim slučajevima može biti potrebno obrađivati osobne podatke kako bi se zaštitili vitalni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj naše tvrtke ozlijeđen, a njegovo ime, dob, podatke o zdravstvenom osiguranju ili druge važne informacije tada bi morali proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na članku 6. Ilit. d temelji se na GDPR-u. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj naše tvrtke ozlijeđen, a njegovo ime, dob, podatke o zdravstvenom osiguranju ili druge važne informacije tada bi morali proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na članku 6. Ilit. d temelji se na GDPR-u. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj naše tvrtke ozlijeđen, a njegovo ime, dob, podatke o zdravstvenom osiguranju ili druge važne informacije tada bi morali proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na članku 6. Ilit. d temelji se na GDPR-u.
U konačnici, postupci obrade mogli bi se temeljiti na članku 6. Ilit. f GDPR. Radnje obrade koje nisu obuhvaćene nijednom od gore navedenih pravnih osnova temelje se na ovoj pravnoj osnovi ako je obrada potrebna za zaštitu legitimnog interesa naše tvrtke ili treće strane, pod uvjetom da su interesi, temeljna prava i slobode dotične osobe ne prevladavaju. Posebno nam je dopušteno obavljati takve postupke obrade jer ih je europski zakonodavac izričito spomenuo. U tom pogledu, zauzeo je stajalište da se legitimni interes može pretpostaviti ako je dotična osoba kupac odgovorne osobe (uvodna izjava 47. rečenica 2. GDPR-a).

Legitimni interesi u obradi koje vodi voditelj obrade ili treća strana
Obrada osobnih podataka temelji se na članku 6. Ilit. f GDPR je naš legitimni interes u poslovanju za dobrobit svih naših zaposlenika i naših dioničara.

Trajanje tijekom kojeg se osobni podaci pohranjuju
Kriterij za trajanje pohrane osobnih podataka je odnosni zakonski rok čuvanja. Nakon isteka roka, relevantni podaci se rutinski brišu, pod uvjetom da više nije potrebno ispuniti ili pokrenuti ugovor.

Zakonske ili ugovorne odredbe za pružanje osobnih podataka; Potreba za sklapanjem ugovora; Obveza nositelja podataka da pruži osobne podatke; moguće posljedice nepružanja
Objašnjavamo vam da je davanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. porezni propisi) ili također može proizaći iz ugovornih propisa (npr. podaci o ugovornom partneru).
Za sklapanje ugovora ponekad će biti potrebno da nam nositelj podataka dostavi osobne podatke koje naknadno moramo obraditi. Na primjer, nositelj podataka dužan nam je dati osobne podatke kada naša tvrtka s njima sklopi ugovor. Nedavanje osobnih podataka značilo bi da se ugovor ne bi mogao zaključiti s dotičnom osobom.
Prije nego dotična osoba pruži osobne podatke, dotična osoba mora kontaktirati jednog od naših zaposlenika. Naš zaposlenik od slučaja do slučaja dotičnoj osobi objašnjava je li davanje osobnih podataka zahtijevano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, postoji li obveza davanja osobnih podataka i što posljedice koje bi imalo nedavanje osobnih podataka.

Postojanje automatiziranog donošenja odluka
Kao odgovorna tvrtka, ne koristimo automatsko donošenje odluka ili profiliranje.

Opći kolačići
Sljedeći kolačići su među tehnički potrebnim kolačićima.

 

Kontakt

Psychologische Online-Beratung
Sandra Jovanović Miljko

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

www.Psycholog.Bayern

www.PsychologBayern.de

Tel./WhatsApp: +49 178 110 3745

Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko  Tätigkeit: Prax.v.psych.Psychotherapie  Master der Psychologische Wissenschaften Sandra Jovanovic Miljko Spezialist für Traumatische Psychologie

BDP Anerkennung - Zertifikat zur Berufsqualifikation als Psychologin - Sandra Jovanović Miljko

Psychomeda Zertifikat - Psihološko savjetovalište / Psychologische Beratung Sandra Jovanović Miljko - ein Zeichen für mehr Qualität und Transparenz! - Master der Psychologische Wissenschaften und Spezialist für Traumatische Psychologie Sandra Jovanovic Miljko, Psychologische Beraterin

ProwenExpert-Seal - Psihološko savjetovalište / Psychologische Beratung Sandra Jovanović Miljko - ein Zeichen für mehr Qualität und Transparenz!- Master der Psychologische Wissenschaften und Spezialist für Traumatische Psychologie Sandra Jovanovic Miljko, Psychologische Beraterin

Online Therapy

Mentavio - Psihološko savjetovalište / Psychologische Beratung Sandra Jovanović Miljko - ein Zeichen für mehr Qualität und Transparenz!- Master der Psychologische Wissenschaften und Spezialist für Traumatische Psychologie Sandra Jovanovic Miljko, Psychologische Beraterin

Erfahrungen & Bewertungen zu Sandra

 

Erfahrungen & Bewertungen zu Sandra