Seksualni poremećaji i poremećaji spolnog identiteta

Seksualni poremećaji i poremećaji spolnog identiteta

Seksualni poremećaji i poremećaji spolnog identiteta

- Uvod

- Poremećaji spolne želje

- Poremećaji spolnog uzbuđivanja

- Poremećaji orgazma

- Poremećaji s pojavom boli pri spolnom odnosu

- Seksualne smetnje zbog općeg zdravstvenog stanja

- Seksualne smetnje prouzročene psihoaktivnim tvarima

- Poremećaj spolnog identiteta

- Liječenje

- Prikaz slučaja 1 | Prikaz slučaja 2 | Prikaz slučaja 3 | Prikaz slučaja 4

Uvod

Seksualne smetnje obilježene su poremećajem spolne želje i psihofiziološkim promjenama koje obilježavaju ciklus spolnog odgovora te mogu uzrokovati značajne smetnje i međuljudske teškoće.
Bilo koji oblik ovog poremećaja može se pojaviti sam ili u kombinaciji s više seksualnih smetnji, može biti stečen nakon perioda normalnog seksualnog funkcioniranja ili može biti primaran odnosno javiti se od početka seksualnog funkcioniranja. Također može biti i simptomatski zbog bioloških problema ili intrapsihičkih, intepersonalnih (psihogenih).
Na seksualno funkcioniranje može utjecati stres bilo koje vrste te emocionalni poremećaji, koji može biti generalizirani, dakle neograničen na određene oblike podražaja, okolnosti ili partnera, te situacijski koji se javlja na određene oblike podražaja, okolnosti ili određene partnere.
Malo je sustavnih epidemioloških podataka koji se odnose na prevalenciju različitih seksualnih smetnji. Osim toga klinička prosudba o prisutnosti seksualne smetnje treba uzeti u obzir etničku, kulturološku, religijsku i socijalnu pripadnost osobe koja može utjecati na spolnu želju.

Poremećaji spolne želje

Poremećaj sa smanjenjem spolne želje

Za njega je karakterističan manjak ili nedostatak seksualnih maštanja i želje za seksualnom aktivnošću. Može biti opći, koji uključuje sve oblike spolnog izražaja, ili situacijski i ograničen na jednog partnera ili posebne seksualne aktivnosti (npr. snošaj, ali ne i samozadovoljavanje). Pomanjkanje spolne želje može biti primarna smetnja ili može biti posljedica emotivnog poremećaja prouzročenog teškoćama u uzbuđivanju ili orgazmu.
Dob počeka za razvoj ovog poremećaja je pubertet. Češće se poremećaj razvija u odrasloj dobi, nakon razdoblja odgovarajućeg seksualnog zanimanja, nakon psihološkog poremećaja, stresnog životnog događaja ili međuljudskih teškoća. Može biti trajan ili povremen, u ovisnosti i o psihološkim čimbenicima. Ponavljajući obrazac gubitka spolne želje zbiva se u osoba s problemima u vezi s intimnošću i vezivanju za druge.

Averzivni seksualni poremećaj

Karakteriziraju ga odbojnost i aktivno izbjegavanje genitalnog spolnog kontakta s partnerom. Osoba se tuži na napetost, strah ili gađenje kada je suočena s mogućnošću spolnog odnosa s partnerom. Odbojnost prema seksualnom kontaktu može se odnositi na određene aspekte seksualnog iskustva (npr. vaginalno prodiranje), a neke osobe mogu doživjeti opću odbojnost prema svim seksualnim podražajima, uključujući ljubljenje i dodirivanje. Neke osobe s teškim poremećajem mogu doživjeti panične napade sa snažnom napetošću, osjećajem užasa, nesvjesticom, vrtoglavicom i sl.. Osobe mogu izbjegavati seksualne situacije i moguće seksualne partnere prikrivenim strategijama (odlazeći rano na spavanje, opterećujući se poslom, društvenim obavezama i sl.).

Poremećaji spolnog uzbuđivanja

Poremećaj spolnog uzbuđivanja kod žena

Poremećaj spolnog uzbuđivanja kod žena karakterizira trajna ili ponavljajuća nesposobnost postizanja ili održavanja uzbuđenja do završetka seksualne aktivnosti, odgovarajućeg odgovora seksualne uzbuđenosti u obliku bubrenja i vlaženja. Osobe imaju vrlo malo ili nimalo subjektivnoga osjećaja spolnog uzbuđivanja. Poremećaj može dovesti do bolnoga snošaja, izbjegavanja snošaja i teškoća u bračnim ili seksualnim odnosima.

Poremećaj erekcije kod muškarca

Poremećaj erekcije kod muškarca karakterizira trajna ili ponavljajuća nesposobnost da se postigne, ili održi do kraja seksualne aktivnosti odgovarajuća erekcija. Neke osobe imaju smetnje erekcije od početka seksualne aktivnosti, drugi imaju od početka odgovarajuću erekciju, ali dolazi do gubitka nabreknuća pri pokušaju penetracije. Mnogi će se tužiti da imaju erekciju koja je dostatno čvrsta za penetraciju, no potom nestaje nabreknuće.
Neki muškarci doživljavaju erekciju jedino za vrijeme samozadovoljavanja ili u vrijeme buđenja. Ove poteškoće često su udružene sa seksualnom napetošću, strahom od neuspjeha, zabrinutošću oko seksualnog učinka i smanjenjem subjektivnoga osjećaja spolnoga uzbuđenja i ugode. Smetnje erekcije mogu raskinuti postojeće bračne ili seksualne veze, i mogu biti uzrokom nekonzumiranih brakova i neplodnosti.
Različiti oblici imaju različiti tijek. Malobrojni koji nisu nikad doživjeli dostatnu kvalitetnu erekciju da završe seksualnu aktivnost s partnerom obično imaju kroničan, primarni oblik poremećaja.
Situacijski oblici mogu spontano nestati u 15 do 30 posto slučajeva, mogu ovisiti o partneru ili o čvrstoći ili kvaliteti veze i oni su epizodni i često ponavljajući.

Poremećaji orgazma

Poremećaj orgazma kod žena

Poremećaj orgazma kod žena karakterizira trajno ili ponavljajuće odlaganje ili nedostatak orgazma koji bi se normalno trebao javiti u fazi spolnoga uzbuđenja. Dijagnoza se treba temeljiti na kliničkoj prosudbi da je ženina nesposobnost doživljavanja orgazma manja od one koja se očekuje s obzirom na dob, seksualno iskustvo i primjerenost seksualnih podražaja.
Poremećaj orgazma može pogoditi sliku vlastitoga tijela, samopoštovanje ili zadovoljstvo u odnosima s drugima. Poremećaj orgazma kod žena je češće primaran nego stečen. Jednom kad žena nauči da postigne orgazam neuobičajeno je da izgubi tu sposobnost, osim u slučaju slabih seksualnih veza, problemima u odnosima, traumatskog iskustva (npr. silovanje), poremećaja raspoloženja ili općeg zdravstvenog stanja.

Poremećaj orgazma kod muškarca

Poremećaj orgazma kod muškaraca karakterizira trajno ili ponavljano odlaganje ili odsutnost orgazma koji bi normalno trebao uslijediti u stadiju seksualne uzbuđenosti.
U najučestalijem obliku poremećaja orgazma osoba ne može postići orgazam za vrijeme snošaja, iako može ejakulirati u slučaju partnerovog manualnog ili oralnog podraživanja. Neki mogu ejakulirati samo za vrijeme samozadovoljavanja. Mnogi muškarci opisuju osjećaj uzbuđenosti na početku snošaja, ali guranje penisa postaje više dosadna obaveza, nego zadovoljstvo.
Prijevremena ejakulacija
Prijevremena ejakulacija je trajno ili ponavljajuće započinjanje orgazma i ejakulacije nakon neznatnog seksualnog podraživanja, ili vrlo brzo nakon uvlačenja penisa i prije nego što to osoba želi. Kod pojave prijevremene ejakulacije moraju se uzeti u obzir čimbenici kao što su dob, novi seksualni partner, donedavna seksualna aktivnost.
Većina muškaraca s ovim poremećajem može odgađati orgazam tijekom samozadovoljavanja mnogo duže nego tijekom snošaja. Obično se prijevremena ejakulacija vidi u mlađih muškaraca kada se početak javi nakon razdoblja odgovarajućeg seksualnog djelovanja. Okolnosti su obično smanjena učestalost seksualne aktivnosti, snažno izražena anksioznost s novim partnerom.

Poremećaji s pojavom boli pri spolnom odnosu

Dispareunija

Dispareuniju karakteriziraju bolovi u spolovilu koji su povezani sa snošajem. Iako se najčešće osjeća za vrijeme snošaja, može se javiti i prije i poslije snošaja. Može se javiti i u muškaraca i u žena. U žena se opisuje kao površinska za vrijeme prodiranja ili kao duboka za vrijeme penilnog guranja.
Jakost simptoma razlikuje se od blage nelagode do snažne boli. Ponavljano doživljavanje boli u spolovilu prilikom snošaja može dovesti do izbjegavanja seksualne aktivnosti, prekidanja postojećih seksualnih odnosa i ograničavanja razvoja novih seksualnih veza.

Vaginizam

Vaginizam karakteriziraju trajna ili ponavljana nevoljna stezanja perinealnog mišićja koje okružuje vanjsku trećinu vagine, kada se u vaginu pokušava uvući penis, prst, tampon ili spekulum. U nekih žena, već i samo očekivanje uvlačenja u vaginu može dovesti do mišićnih spazama.
Spazmi mogu biti blagi koji izazivaju napetost i nelagodu te snažni koji sprječavaju uvlačenje. Tjelesna zapreka zbog mišićnog stezanja obično sprječava snošaj. Poremećaj je češći u mlađih žena, u žena s negativnim odnosom prema seksualnosti i u žena s anamnezom seksualnog zlostavljanja ili traumatiziranja.

Seksualne smetnje zbog općeg zdravstvenog stanja

Seksualne smetnje zbog općeg zdravstvenog stanja karakterizira prisutnost klinički značajne seksualne smetnje za koju je prosuđeno da nastaje isključivo zbog neposrednog fiziološkog učinka općeg zdravstvenog stanja.
Seksualna smetnja može uključivati bol pri snošaju, sniženu spolnu želju, smetnje erekcije ili druge oblike seksualnih smetnji.
Različita su opća zdravstvena stanja koja mogu uzrokovati seksualne smetnje, uključujući neurološka stanja (multipla skleroza, ozljede leđne moždine, neuropatije), endokrina stanja (dijabetes, hipotireodizam, hiperprolaktinemija), stanja mokraćno-spolnog sustava (uretralne upale, ozljede ili upale spolovila, postoperacijske komplikacije, suženja rodnice i izvanjskoga spolovila, prolapsi maternice, zdjelične upale, neoplazme).

Seksualne smetnje prouzročene psihoaktivnim tvarima

Ovisno o rabljenoj tvari, smetnja može uključivati poremećaje želje, uzbuđivanja, orgazma ili bol pri snošaju. Seksualne smetnje mogu se javiti u vezi s intoksikacijom sa slijedećim skupinama tvari: alkohol, amfetamin, kokain, opijati, sedativi, hipnotici, anksiolitici.
Primijećeno je da akutna intoksikacija ili kronična zlouporaba tvari smanjuju seksualno zanimanje i uzrokuju probleme uzbuđivanja u oba spola. Smetnje mogu biti također uzrokovane lijekovima uključujući antihipertenzive, antidepresive, neuroleptike, anksiolitike i sl..

Poremećaj spolnog identiteta

Kod poremećaja spolnog identiteta mora postojati dokaz trajnog i snažnog poistovjećivanja sa suprotnim spolom, a kojega čini želja da bude drugoga spola. Postoji dokaz trajne nelagode zbog vlastitog spola ili osjećaj neprikladnosti spolne uloge vlastitog spola.
U dječaka poistovjećivanje sa suprotnim spolom očituje se kao snažna zaokupljenost tradicionalno ženskim aktivnostima, oni se vole odijevati u žensku odjeću, omiljene igračke su im lutke, a omiljeni drugovi u igri su djevojčice.
Djevojčice sa poremećajem spolnog identiteta pokazuju snažne reakcije na roditeljske pokušaje ili očekivanja da odjenu žensku odjeću i druge ženske predmete, ne pokazuju zanimanje za lutke i li druge ženske aktivnosti, pokazuju snažna poistovjećivanja sa suprotnim spolom u igrama, snovima i maštanjima.
Odrasle osobe zaokupljene su željom da žive kao osobe suprotnog spola, mogu imati snažnu želju za prihvaćanjem socijalne uloge suprotnog spola ili stjecanjem tjelesnoga izgleda osobe suprotnog spola pomoću hormonskih ili kirurških postupaka.
Mnogi pokušavaju u javnosti proći kao osobe suprotnog spola, preodijevanjem i hormonskim postupcima. Za seksualno zrele osobe rabe se slijedeće odrednice, na temelju seksualne orijentacije dotične osobe - seksualna sklonost prema muškarcima, seksualna sklonost prema ženama, seksualna sklonost prema oba spola, seksualna sklonost ni prema jednom spolu. Praktički sve žene s ovim poremećajem pripadaju istoj podskupini - seksualna sklonost prema ženama.
Osobe s poremećajem spolnog identiteta imaju normalno spolovilo (nasuprot neodređenom spolovilu ili hipogonadizmu koji se mogu vidjeti kod tjelesno međuspolnih stanja).

Liječenje

Ranije je najčešće korišten tretman seksualnih poremećaja bio individualna psihoterapija. Danas je češća "Master i Johnson" dualna seksualna terapija, gdje je naglasak na parterskoj terapiji, razmatra se cjelokupni parterski odnos, diskutira se o psihološkim i fiziološkim aspektima seksualnog funkcioniranja, sugeriraju se specifične seksualne aktivnosti, koje par treba pokušavati kod kuće.
Terapija ima bihevioralne osnove, rade se vježbe tzv. "senzitivnog fokusa", par se uči postići zadovoljstvo i smanjiti napetost i bez penetracije u početku. Naglašava se važnost verbalne, a i seksualne komunikacije, podučava se stimulativnim tehnikama prije samog seksualnog sjedinjenja.
Za pojedine poremećaje koriste se specifične tehnike, primjerice za vaginizam sugerira se i dilatacija vaginalnog otvora sa prstima ili postupno dilatatorima. Grupna terapija koristi se da istraži intrapsihičke i interpersonalne probleme u pacijenata sa seksualnim poremećajima. Terapijska grupa daje jaki suportivni sistem za pacijenta koji se osjeća posramljen, napet, kriv zbog određenog seksualnog problema.
Što se tiče medikamentne terapije u zadnje vrijeme koriste se lijekovi za liječenje erektilne disfunkcije, kao i različite kreme te hormonska terapija.

Prikaz slučaja 1

Poremećaj spolne želje

Muškarac 33 godine, inženjer sa završenom višom školom, oženjen, otac dvoje djece, nekoliko godina ima pomanjkanje seksualne želje u odnosu na svoju suprugu. U braku su 10 godina, supruga je direktorica u banci, uspješnija u karijeri od supruga.
Prije braka i prvih godina u braku njihovo seksualno funkcioniranje bilo je zadovoljavajuće, no onda se pojavljuje s njegove strane nedostatak seksualne želje u odnosu sa suprugu, izbjegava odnose s njome, žali se da je umoran, često radi do kasno u svojoj tvrtci, opravdava se opterećenošću na poslu.
S druge strane osjeća uzbuđenje kada vidi zgodnu ženu koja prolazi na ulici, a nekoliko puta tjedno se samozadovoljava kada nema supruge kod kuće. Uz problem na planu seksualnog funkcioniranja već duže vremena između supružnika prisutno je nerazumijevanje, gubitak komunikacije, neslaganje oko mnogih stvari u vezi vođenja kućanstva, brige oko djece, što često završava svađom.

Prikaz slučaja 2

Poremećaj spolnog uzbuđivanja

Muškarac u dobi od 54 godine, u braku 30 godina, zadovoljavajućeg seksualnog funkcioniranja do unazad dvije godine kada se javljaju smetnje sa erekcijom. Supruga i on imali su relativno dobre bračne odnose, a jedino čime je njihov brak opterećen je zahtjevan i stresan posao, te stalna posvećenost radu.
U samom tijeku seksualnog odnosa dolazi do erekcije, ali potom do njezinog izostanka, naročito kada započne sa penetracijom. Dešava se da tijekom masturbiranja može održati erekciju i doživjeti orgazam, ali tijekom seksualnog odnosa to nije moguće. Zbog svega toga nastoji izbjegavati odnose sa suprugom, što izaziva njezinu zabrinutost, a i negodovanje što kod njega dodatno povećava strah od neuspjeha kao i potrebu izbjegavanja seksualnih odnosa.

Prikaz slučaja 3

Prijevremena ejakulacija

Muškarac u dobi od 32 godine, zaposlen, duže vrijeme nije imao seksualne odnose jer je prekid dugogodišnje veze za njega bio vrlo bolan. U prilici da ostvari svoju novu vezu, pojavio se problem u seksualnom funkcioniranju. Djevojka koju je upoznao jako ga je privlačila, nakon nekoliko dana nakon što su se upoznali došlo je do situacije kada su željeli imati seksualni odnos. Bio je jako uzbuđen, a tijekom penetracije odmah je doživio orgazam. Ovo se ponovilo i u slijedećih nekoliko pokušaja što je kod njega izazvalo zabrinutost i nelagodu jer mu se ranije nisu događale takve stvari.

Prikaz slučaja 4

Vaginizam

Djevojka od 25 godina, neudata, zaposlena kao prodavačica u dućanu. Njezino prvo seksualno iskustvo bilo je traumatsko, u dobi od 17 godina njezin poznanik je nasilno pokušao s njom ostvariti seksualni odnos, što je kod nje izazvalo strah i paniku od pomisli na bilo kakav novi seksualni odnos kasnije u životu.
Imala je nekoliko kratkotrajnih ljubavnih veza koje bi ubrzo prekinula kada bi došlo do situacije mogućeg seksualnog odnosa. Sa nekim mladićima se znala čak i opustiti u zagrljajima i milovanjima sve do trenutka kada je trebalo doći do penetracije. Tada se javio spazam vagine te penetracija nije bila moguća. Odustajala bi od daljnih pokušaja, a ubrzo nakon toga i prekidala vezu.


Autor: Doc. dr. sc. Lana Mužinić, dr. med.
Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb, Bolnička cesta 32
Izvor: www.psihonet.com


Napomena: Sumnjate li na pojedinu bolest i/ili stanje uvijek zatražite savjet psihologa. Nikad ne odgađajte posjet liječniku i ne zanemarujte savjet profesionalnog medicinskog osoblja zbog nečega što ste pročitali na portalu psiho.biz . Sadržaj portala nije zamjena za profesionalni medicinski savjet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen osobnim potrebama pojedinog korisnika.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OnLine psihološko savjetovalište, Magistar psiholoških znanosti Sandra Jovanović Miljko Specijalist traumatske psihologije, ponedeljak-subota od 18 do 19 sati www.Psycholog.Bayern email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Kontakt

Psychologische Online-Beratung
Sandra Jovanović Miljko

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

www.Psycholog.Bayern

www.PsychologBayern.de

Tel./WhatsApp: +49 178 110 3745

Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko  Tätigkeit: Prax.v.psych.Psychotherapie  Master der Psychologische Wissenschaften Sandra Jovanovic Miljko Spezialist für Traumatische Psychologie

BDP Anerkennung - Zertifikat zur Berufsqualifikation als Psychologin - Sandra Jovanović Miljko

Psychomeda Zertifikat - Psihološko savjetovalište / Psychologische Beratung Sandra Jovanović Miljko - ein Zeichen für mehr Qualität und Transparenz! - Master der Psychologische Wissenschaften und Spezialist für Traumatische Psychologie Sandra Jovanovic Miljko, Psychologische Beraterin

ProwenExpert-Seal - Psihološko savjetovalište / Psychologische Beratung Sandra Jovanović Miljko - ein Zeichen für mehr Qualität und Transparenz!- Master der Psychologische Wissenschaften und Spezialist für Traumatische Psychologie Sandra Jovanovic Miljko, Psychologische Beraterin

Online Therapy

Mentavio - Psihološko savjetovalište / Psychologische Beratung Sandra Jovanović Miljko - ein Zeichen für mehr Qualität und Transparenz!- Master der Psychologische Wissenschaften und Spezialist für Traumatische Psychologie Sandra Jovanovic Miljko, Psychologische Beraterin