Početna

Pro Mente

Liječenje

Problemi i poremećaji

Za pročitati

+387-63-313-140 email: [email protected] Skype ID: san_84

Search Our Site

Registracija

Epilepsija savjeti za trudnice


EURAP (European Register of Anti-epileptic Drugs and Pregnancy, tj. Europski registar antiepileptika i trudnoće) je registar koji za dobrobit majki s epilepsijom i njihove djece prospektivno i multicentrično prati trudnoću uz istodobnu primjenu antiepileptika.

Savjeti za trudnice - što bi buduća majka trebala učiniti

Prije trudnoće:

•    u genetskom savjetovalištu raspraviti genetičke informacije - nasljednost epilepsije (ovisno o tipu napadaja) i učinke lijekova protiv epilepsije te opasnosti od komplikacija uslijed same epilepsije
•    sa svojim neurologom-epileptologom dogovoriti najprimjerenije liječenje epilepsije
•    neurolog i ginekolog trebaju zajedno odrediti predkoncepcijsku (prije začeća) primjenu folne kiseline (i po mogućnosti prethodno odrediti koncentraciju u serumu)

Tijekom trudnoće:

•    redovito ići na kontrole neurologu koji će pratiti koncentracije lijekova protiv epilepsije i folne kiseline u serumu
•    redovito ići na kontrole ginekologu koji će pratiti trudnoću, rast i razvoj ploda: UZV (ultrazvuk) - posebno traganje za malformacijama u 10.-12. te 18.-20. tjednu, trostruki test te određivanje vrijednosti alfa-fetoproteina (traganje za eventualnim defektom neuralne cijevi i anomalije trbušne stijenke) u 16.-18. tjednu trudnoće
•    uzimati tablete vitamina D i K po potrebi

Za vrijeme i nakon poroda:

•    tražiti pažljivu evaluaciju opstetričara (ginekologa-porodničara) i odluku o načinu završetka poroda
•    paziti na redovito uzimanje lijekova protiv epilepsije i na to da je u trenutku poroda bolest dobro pod kontrolom
•    djetetu u rodilištu dati vitamin K
•    dogovoriti se o načinu dojenja
•    praćenje djeteta: monitoring neposredno po porodu dok stanje nije posve stabilno; tijekom prve godine života pregledi jednom mjesečno, potom u 2. i 3. godini dvaput godišnje te kasnije, do pohađanja škole, jednom godišnje. Osim kliničkoga pregleda prvi pregledi trebaju sadržavati i pretrage s ciljem otkrivanja mogućih prirođenih malformacija (UZV glave, srca, abdomena, kukova, po potrebi i rentgensko snimanje), a daljnja praćenja trebaju uključiti pregled kod neuropedijatra i EEG, evaluaciju vida i sluha, psihotest, pregled kod defektologa, po potrebi psihijatra, ortopeda i drugih specijalista.

Antiepileptici i registar trudnoće

Što je EURAP?

EURAP (European Register of Anti-epileptic Drugs and Pregnancy, tj. Europski registar antiepileptika i trudnoće) je registar koji za dobrobit majki s epilepsijom i njihove djece prospektivno i multicentrično prati trudnoću uz istodobnu primjenu antiepileptika.
Primjena lijekova protiv epilepsije u trudnoći još uvijek je povezana s brojnim nejasnoćama.
EURAP je osnovan kako bi se dobili kvalitetni odgovori na mnoga pitanja budući da je velik broj europskih udruga koje su zainteresirane za probleme majki i budućeg djeteta s obzirom na primjenu antiepileptika u trudnoći.

Ciljevi studije su:

1.    odrediti i vrednovati stupanj sigurnosti antiepileptika (AE) glede utjecaja na ljudski fetus s obzirom na lijekove novije i starije generacije te s obzirom na pojedine antiepileptike i njihove kombinacije
2.    utvrditi postojanje velikih malformacija, ako postoje, udružene s lijekovima protiv epilepsije, pojedinačno ili u kombinacijama. Ocijeniti učinak AE s obzirom na dozu. Isključiti specifične sindrome uzrokovane lijekovima
3.    koristiti savjetovališta za žene prije začeća te poticati razvoj ''vodiča'' za liječenje i informiranje prije trudnoće
4.    teratogeni ciljevi su prisutnost ili odsutnost velikih urođenih malformacija te zastoj u prenatalnom razvoju
5.    evaluirati utjecaj etioloških (rizičnih) čimbenika: dobi majke u vrijeme začeća, tipa, doze i načina primjene AE, vrste i etiologije epilepsije u majke, početka i trajanja epilepsije, vrste i učestalosti napadaja tijekom trudnoće, drugih kroničnih i pratećih bolesti majke, pozitivne obiteljske anamneze, velikih urođenih malformacija, poznatih nasljednih bolesti i epilepsija u bliskih rođaka budućeg djeteta.
Sve žene koje su uzimale antiepileptike u vrijeme začeća te one koje ih uzimaju zbog drugih indikacija (npr. bipolarnog afektivnog poremećaja ili trigeminalne neuralgije) također mogu biti uključene u studiju. Ispitanice treba uključiti što je ranije moguće. Ocjena prevalencije teratogenosti temeljit će se na slučajevima koji su prospektivno praćeni.
izvor: plivazdravlje.hr