Dobrodošli

 

PRO MENTE

Psihološko savjetovalište

Mostar

tel.: 063.313.140( Sandra )

Radno vrijeme: od 16 do 20 sati.

e-mail: Sandra@Promente.biz

Spolno uznemiravanje i zlostavljanje

Spolno uznemiravanje i zlostavljanje

Sama definicija seksualnog zlostavljanja je invazija na tjelesni integritet određene osobe i napad na slobodu i samoodređenje, gdje god se ono izvršilo, u ili izvan bračne postelje.
Seksualno nasilje zajednički je naziv za : seksualno uznemiravanje, seksualno zlostavljanje i seksualno zlostavljanje djece i incest.

Negativni fenomen seksualnog zlostavljanja široko je rasprostranjen u svim društvima i ima tendenciju rasta. Prema podacima američke zdravstvene asocijacije ( AMA ) 54% žena bilo je žrtvama seksualnog nasilja, a čak 42% njih nikada nije prijavilo zločin.

Prvi, i uvjetno rečeno, najblaži oblik seksualnog nasilja je seksualno uznemiravanje. Što sve označava taj pojam? Seksualno uznemiravanje je svakako nepoželjno, uglavnom tjelesno ponašanje seksualnog obilježja koje postiđuje, ponižava i zastrašuje osobu na temelju spolnosti. Ono može biti verbalno poput prostačkih dobacivanja i šala, u obliku opscenih telefonskih poziva, ležernih komentara i spolnih prijedloga i poniženja na način spolno specifičnih oznaka. Seksualno uznemiravanje može biti i neverbalno, a iskazuje se tjelesnom gestom ili se žrtva izlaže pornografskim materijalima.
Suočavajući se s tim fenomenom , Vijeće Europe je 1990, godine u svom poslovniku seksualno uznemiravanje i zlostavljanje definiralo kao "svako nepoželjno ponašanje seksualne naravi ili kakvo drugo ponašanje temeljeno na spolu koje ugrožava dostojanstvo žena i muškaraca na radnom mjestu. Ono obuhvaća nepoželjno fizičko, verbalno i neverbalno ponašanje".
Ponašanje utemeljeno na spolu - odnosi se na ponašanje kojim se izričito podcjenjuje ili ismijava , fizički ugrožava ili plaši zbog nečijeg spola, npr. iskazuju se uvrede glede spola, neugodne primjedbe o izgledu ili oblačenju, uvredljivi i ponižavajući komentari.
Fizičko ponašanje seksualne prirode - razumijeva nepoželjan tjelesni kontakt od dodira , glađenja , šaptanja do prisiljavanja na spolni odnos.
Verbalno ponašanje seksualne prirode - obuhvaća neugodna upucavanja i sugestivne primjedbe i insinuacije te poticanje na seksualni odnos.
Neverbalno ponašanje seksualne prirode - odnosi se na isticanje pornografskih i seksualno sugestivnih fotografija, predmeta ili pisanog materijala.
Neki oblici seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja obično se i ne prepoznaju kao uznemiravajući. Lista primjera je duga , ali navedimo neke : plakat za dječju lizalicu "ližimo hrvatsko" ili televizijska reklama za uloške " rastezao se sa mnom". Upravo je ta neverbalna dimenzija najproblematičnija jer se uglavnom prihvaća kao dio kulture.

© 2014 Sva prava pridržana. Pro Mente psihološko savjetovalište  Dizajn: Web Studio Leonardo